Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Uděluji tímto souhlas firmě Michal Hill se sídlem Královo Pole 1396, Berkova, PSČ 612 00, IČ: 01969871 (dále jen „správce“), aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen „GDPR“) zpracovával tyto osobní údaje:
  • Jméno a příjmení
  • E-mail
  • Telefonní číslo
 2. Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro účel pro komunikaci s klienty. Údaje budou správcem zpracovány po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu ne však déle než dva roky.
 3. S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje správce.
 4. Dle GDPR máte právo:
  • Vzít souhlas kdykoliv zpět
  • Požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
  • Požádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  • Vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
  • Požadovat opravu, výmaz osobních údajů, omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování