Sněhové
hasicí přístroje

Přístroj vytvoří bohatou pěnu tvořenou CO2, která pokryje hořící předměty a odejme jim tak přísun vzduchu a zamezí dalšímu šíření žáru. Jelikož je tato pěna elektricky nevodivá a nezůstávají po ní zbytky hasicí látky, je tento přístroj ideální volbou při hašení citlivých přístrojů.

Tento přístroj je vhodný k hašení:

  • Elektronických zařízení pod proudem
  • Laboratorních přístrojů
  • Hořlavých plynů

Tento přístroj není vhodný k hašení:

  • Pevných látek jako je dřevo

Tento přístroj nesmí být použit k hašení:

  • Sypkých materiálů a dalších lehkých materiálů (hořlavé prachy apod.)
  • Alkalické kovů
Obsah hasiva Hasební schopnost Provozní schopnost Min. doba činnosti Cena*
2 kg 21B, 70B, C -30 až 60 °C 9 sec 1250 Kč
5 kg 55B, 70B, C -30 až 60 °C 30 sec 1850 Kč

* Ceny jsou uvedeny bez DPH. Přijímám platby kartami VISA a Mastercard.

Hasicí přístroje

Práškové

Tyto hasicí přístroje se vyznačují velkou účinností při hašení látek hořících plamenem. Velkou výhodou je elektrická nevodivost prášku, díky níž je možné hasit i elektrické přístroje pod napětím. Nevýhodou je možnost poškození jemných elektronických a mechanických zařízení práškem.

Hasicí přístroje

Pěnové

Hlavní výhodou pěnového přístroje je hasidlo izolující hašený objekt a okolní vzduch, čímž udusí plameny a zabrání dalšímu vznícení, v případě hořlavých kapalin i například rozstříknutí hořlaviny po okolí a tedy i dalšímu šíření požáru. S dodržením minimální vzdálenosti alespoň jednoho metru lze uvedenými přístroji hasit i zařízení pod napětím až 1000 V.

Hasicí přístroje

Vodní

Tyto přístroje používají, jak již jejich název napovídá, k hašení vodu. Jsou proto naprosto nevhodné k hašení požárů v místech, která jsou pod napětím. Na druhou stranu jsou zcela dostačující pro hašení většiny běžných materiálů a jejich mrazuvzdorná úprava umožňuje jejich použití i ve vnějších prostorách v zimním období.

Kompletní ceník hasicích přístrojů

Ke stažení zde