Práškové
hasicí přístroje

Tyto hasicí přístroje se vyznačují velkou účinností při hašení látek hořících plamenem. Velkou výhodou je elektrická nevodivost prášku, díky níž je možné hasit i elektrické přístroje pod napětím. Nevýhodou je možnost poškození jemných elektronických a mechanických zařízení práškem.

Tento přístroj je vhodný k hašení:

  • Většiny pevných látek
  • Hořlavých kapalin jako jsou například ředidla, pohonné hmoty, olej
  • Hořících plynů, například propan-butanu
  • Elektrických zařízení pod proudem do 110kV

Tento přístroj není vhodný k hašení:

  • Pevných hořlavých látek, například dřeva, textilie, uhlí – tyto materiály i po uhašení nadále žhnou a hrozí riziko opětovného vznícení
  • Hořlavých kovů – riziko vzniku nebezpečných zplodin
  • Jemné mechaniky a elektroniky – hasicí směs se obtížně odstraňuje

Tento přístroj nesmí být použit k hašení:

  • Lehkých hořlavých a alkalických kovů
  • Volně uložených kusovitých, vláknitých a podobných materiálů
Obsah hasiva Hasební schopnost Provozní schopnost Min. doba činnosti Cena* Vhodný pro
1 kg 5A, 21B, C -20 až 60 °C 6 sec 350 Kč Auta
2 kg 8A, 34B, C -20 až 60 °C 6 sec 400 Kč Auta
6 kg 21A / 27A / 34A / 233B / 183B / C -20 až 60 °C 12 sec od 780 Kč Domácnosti a firmy

* Ceny jsou uvedeny bez DPH. Přijímám platby kartami VISA a Mastercard.

Hasicí přístroje

Sněhové

Přístroj vytvoří bohatou pěnu tvořenou CO2, která pokryje hořící předměty a odejme jim tak přísun vzduchu a zamezí dalšímu šíření žáru. Jelikož je tato pěna elektricky nevodivá a nezůstávají po ní zbytky hasicí látky, je tento přístroj ideální volbou při hašení citlivých přístrojů.

Hasicí přístroje

Pěnové

Hlavní výhodou pěnového přístroje je hasidlo izolující hašený objekt a okolní vzduch, čímž udusí plameny a zabrání dalšímu vznícení, v případě hořlavých kapalin i například rozstříknutí hořlaviny po okolí a tedy i dalšímu šíření požáru. S dodržením minimální vzdálenosti alespoň jednoho metru lze uvedenými přístroji hasit i zařízení pod napětím až 1000 V.

Hasicí přístroje

Vodní

Tyto přístroje používají, jak již jejich název napovídá, k hašení vodu. Jsou proto naprosto nevhodné k hašení požárů v místech, která jsou pod napětím. Na druhou stranu jsou zcela dostačující pro hašení většiny běžných materiálů a jejich mrazuvzdorná úprava umožňuje jejich použití i ve vnějších prostorách v zimním období.

Kompletní ceník hasicích přístrojů

Ke stažení zde