Specialista na servisprodej hasicích přístrojů a služby požární ochrany.

“Kolem hasicích přístrojů se pohybuji dlouho. Je to totiž dědictví po tatínkovi. A tak jsem zůstal u všech stěžejních bodů, které táta dodržoval. Na prvním místě musí být vše v naprostém pořádku. Díky tomu je hlavní prioritou vše doladit k celkové dokonalosti. Ta je základem nejen u nařízených formalit, ale především u celkové bezpečnosti. A o tu jde především.”

Michal Hill

Revize

hasicích
přístrojů

Funkční hasicí přístroje mohou zabránit velkým škodám na majetku i zdraví lidí. Pro zajištění funkčnosti každého hasicího přístroje je nutná jeho pravidelná revize.

Revize

požárních
hydrantů

Požární hydrant je nezávislý zdroj vody určený k hašení požáru. Jeho revize je nezbytnou součástí požární ochrany a je nutno provádět minimálně jednou ročně.

Revize

protipožárních
dveří

Požární dveře omezují šíření požáru a zvyšují tak požární bezpečnost staveb. Kontrola provozuschopnosti požárních dveří se provádí nejméně jednou za rok.

Hasicí přístroje

Různé hasicí přístroje se díky svým odlišným vlastnostem hodí pro různé situace. S některými je možné bez problému hasit hořící olej nebo jiskřící elektrickou skříň, s jinými by to bylo velice nebezpečné. Pečlivý výběr vhodného hasicího přístroje je proto nezbytný pro zajištění maximální účinnosti a bezpečnosti.

Více