S námi se nespálíte


Školení požární ochrany a BOZP

Pro zabezpečení požární ochrany u právnických a podnikajících fyzických osob je důležité začlenění provozované činnosti do kategorie požárního nebezpečí podle novelizace zákona 133/1985Sb. ČNR o požární ochraně a prováděcí Vyhlášce 246/2001 Sb.:
a) bez zvýšeného požárního nebezpečí,(§ 4,odst.1 )
b) se zvýšeným požárním nebezpečím,(§ 4 odst.2)
c)  s vysokým požárním nebezpečím.(§ 4 odst.3)

Povinnosti se pro jednotlivé podnikatelské subjekty liší dle výše uvedeného rozdělení, některé jsou ale pro všechny společné. Jedná se o následující povinnosti:

  • Obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství požární techniku, věcné prostředky požární ochrany, požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární nebezpečí provozované činnosti a udržovat je v provozuschopném stavu.
  • Vytvářet podmínky pro hašení požárů a záchranné práce - zejména udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům.
  • Dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností.
  • Označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně.
  • Umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění povinností na úseku požární ochrany, poskytnout mu požadované doklady, dokumentaci a informace vztahující se k zabezpečování požární ochrany v souladu se zákonem o PO.
  • Bezodkladně oznamovat územně příslušnému operačnímu středisku HZS kraje každý požár vzniklý při činnostech, které provozují, nebo v prostorách, které vlastní či užívají.
  • Pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady.

Objednejte nebo poptejte u nás školení požární ochrany

Objednejte nebo poptejte u nás školení požární ochrany

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Po kliknutí na "Odeslat zprávu", bude zpráva zaslána na náš e-mail. Odpověď můžete očekávat do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin.

Tisknout© 2018, Michal Hill – všechna práva vyhrazena

Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA | Vytvořeno na CMS WebArchitect XHTML 1.0 | CSS 3